Půjčovní řád nábytku

Provozovatel:

David Gregor, Polní 377
687 62 Dolní Němčí
IČ: 74970453

DIČ: CZ9005114998

 

Ceník nábytku:

Stůl kulatý 180 cm 245,-Kč bez DPH 296,45,-Kč s DPH
Stůl kulatý 150 cm 219,-Kč bez DPH 264,99,-Kč s DPH
Chiavari židle 100,-Kč bez DPH 121,-Kč s DPH
 
 

Zacházejte s nábytkem se vší opatrností

Stoly skládejte pouze dle našich instrukcí. Stoly převážejte řádně zajištěné proti pohybu tak, aby nedošlo k jejich poškození. Každý stůl obsahuje dvě jisticí výztužné tyčky, které musí být vráceny bez poškození a všechny.
Židle stohujte na sebe maximálně po 7 kusech. Sedáky musí být ze židlí vždy před stohováním odstraněny, jinak hrozí jejich poškození. Každý sedák musí být uložen zvlášť v obalu, ve kterém byl dodán. Židle převážejte tak, aby nedošlo k jejich poškození. Stoh židlí musí být při přepravě vždy upevněn proti převrácení. Dbejte na to, aby se ze židlí neopatrnou manipulací neodral lak, případně nedošlo k jejich zlomení a dalšímu poškození.
 
 

Rezervace dekorací

Nábytek doporučujeme zarezervovat co nejdříve, abychom mohli na daný termín zaručit volné kapacity.
Pro rezervaci je vyžadována nevratná záloha ve výši 50% z celkové ceny pronájmu.
Jestliže o rezervaci ztratíte zájem, je nezbytně nutné nám to písemně sdělit. Děkujeme za pochopení.
 
 

Smlouva o pronájmu

Nábytek půjčujeme na základě smlouvy o pronájmu. Smlouva se uzavírá nejpozději 1 týden před termínem konání akce, a to písemně. Smlouvu zašleme klientovi e-mailem, ten ji vytiskne, podepíše a naskenovanou zašle zpět na náš e-mail.
Poplatek za storno podepsané smlouvy o pronájmu a zrušení rezervace je 500,-Kč bez DPH. Platí pouze v případě, že nebyla ještě zaplacena záloha, v tom případě se poplatek nevybírá.
  • Pronajímatel – osoba, která zapůjčí předmět nájmu oproti finanční úhradě (David Gregor, 74970453).
  • Nájemce – osoba, která si zapůjčí předmět nájmu od pronajímatele a za tuto zápůjčku zaplatí finanční úhradu.
  • Předmět nájmu – věci movité, které pronajímatel zapůjčuje nájemci (židle, stoly).
Cena
K ceně pronájmu se připočítávají náklady na doručení, pokud objednávka není vyzvednuta osobně. Celková cena pronájmu vč. dopravného je splatná týden před odesláním předmětu nájmu převodem na účet nebo hotově při převzetí.
 
Obdržení nábytku
Způsob obdržení nábytku je vždy upraven smlouvou o pronájmu. Nájemce si buďto odebere nábytek osobně, anebo je možné využít naši dopravu až na místo konání akce. Součástí dopravy je pouze vyložení nábytku na předem smluveném dobře dostupném místě. Součástí dopravy není rozmístění nábytku dle potřeby nájemce.
Pokud není smlouvou sjednáno jinak, nábytek je možné přivézt nebo osobně odebrat nejdříve ve čtvrtek daného týdne.
Převzetím nábytku nájemce souhlasí, že předmět nájmu byl předán v pořádku dle smlouvy o pronájmu, nepoškozen a v počtu dle smlouvy o pronájmu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
Vrácení nábytku
Nábytek je nutno vrátit osobně na naši provozovnu nebo řádným předáním k dopravě ihned první pracovní den po konané akci. Řádným předáním k dopravě se rozumí to, aby byl nábytek připraven dle instrukcí na místě k tomu určeném. Stoly musí být složené, židle stohované, sedáky řádně zabalené.
Náklady na vrácení předmětů nájmu nese zákazník.
 
Pokud obdržíme předmět nájmu poškozen natolik, že jej nebude možné dále používat, nebo jej neobdržíme vůbec, účtujeme za poškození či zcizení poplatky uvedené níže. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, je sjednána smluvní pokuta ve výši 10% z dohodnutého nájemného za každý den prodlení až do zaplacení.
Veškeré pokuty a náhrady za škody mohou být vymáhány, pokud nájemce neuhradí škodu, kterou způsobil.
 
Půjčovné za nepoužitý nábytek se nevrací.
 

Poplatky za poškození

Úplně poškození nebo zcizení stolu 5.000,-Kč
Úplně poškození nebo zcizení židle 2.000,-Kč
Úplně poškození nebo zcizení podsedáku ze židle 1.000,-Kč
Jiné poplatky za poškození se účtují procentuálně podle míry poškození.