Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti David Gregor, se sídlem Polní 377, 687 62 Dolní Němčí, IČ: 74970453, registrované u Městského úřadu v Uherském Brodě, č.j. OZU/2233/09/Kri/2, dne 2.9.2009 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení, název společnosti
Fakturační a dodací adresa
Emailová adresa
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
Telefonní číslo
Datum a čas objednávky
Předmět pronájmu
Způsob uhrady
Způsob doručení a vrácení
Číslo účtu pro vrácení kauce
Emailová komunikace
Servisní agenda, provedené opravy

2. Jméno, příjmení, název společnosti, doručovací a fakturační adresa, telefonní číslo a e-mail, číslo účtu pro vrácení kauce je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky a poskytnutí služeb, které po Správci klient požaduje. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@svatebni-potahy.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti David Gregor, Polní 377, Dolní Němčí 687 62.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelé přepravních služeb: Česká Pošta s.p., Geis Parcel CZ s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., apod.
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů a účetnictví: STORMWARE s.r.o., PP Soft s.r.o. a Lukáš Doležal - účetní


5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.