Půjčovní řád

Navštivte náš nový web - odkaz na platný půjčovní řád

Na našem novém webu najdete aktualizovanou nabídku dekorací k zapůjčení a nový pohodlný rezervační systém. Budeme se těšit na spolupráci. 

Provozovatel:

David Gregor, Polní 377
687 62 Dolní Němčí
IČ: 74970453

DIČ: CZ9005114998

 

Výběr potahu na židle

Typ potahu vybírejte na základě ilustračních obrázků židlí, které uvádíme u každého potahu, přičemž neopomeňte změřit a porovnat rozměry židle s rozměry, které uvádíme. Pokud si nejste jisti druhem potahu na židle, zašlete nám fotografii židle nebo uveďte její rozměry: délku židle od topu po zem, délku opěradla, šířku opěradla, šířku a hloubku sedáku, a my vám poradíme.

Můžeme vám také zaslat na požádání vzorek potahu k vyzkoušení zdarma.

 

Zacházejte s potahy a stuhami se vší opatrností

Potahy na židle, ubrusy, sukně, stuhy ani běhouny nikdy nepropichujte ani nesešívejte nití! Stejně tak propálené díry od cigaret nebo prskavek zničí potah navždy. Potahy před vrácením vždy rozvažte a poskládejte. Stuhy nikdy nemuchlejte, ale poskládejte tak, jak jste je od nás obdrželi. Svatební potahy na židle a slavnostní výzdoba slouží pro potěchu vás a vašich hostů. Neslouží jako hadr na utírání rukou, stolu či země. 

V případě poškození dekorací bude snížena vratná kauce podle míry poškození, viz sekce Důležité upozornění.

 

Rezervace dekorací

Potahy a dekorace doporučujeme zarezervovat co nejdříve, abychom mohli na daný termín zaručit volné kapacity. Rezervace je bezplatná a už samotná poptávka na počet potahů a volný termín je vedena jako rezervace. Až do podpisu smlouvy o pronájmu můžete svoji rezervaci bezplatně zrušit. Jestliže o rezervaci ztratíte zájem, je nezbytně nutné nám to písemně sdělit. Další informace v sekci Postup rezervace.

 

Smlouva o pronájmu

Potahy a dekorace půjčujeme na základě Smlouvy o pronájmu. Smlouva se uzavírá nejpozději 1 týden před termínem konání akce, a to písemně. Smlouvu zašleme klientovi e-mailem, ten ji vytiskne, podepíše a naskenovanou zašle zpět na náš e-mail.

Poplatek za storno podepsané smlouvy o pronájmu a zrušení rezervace je 500,-Kč bez DPH.

  • Pronajímatel – osoba, která zapůjčí předmět nájmu oproti finanční úhradě (David Gregor, 74970453).
  • Nájemce – osoba, která si zapůjčí předmět nájmu od pronajímatele a za tuto zápůjčku zaplatí finanční úhradu.
  • Předmět nájmu – věci movité, které pronajímatel zapůjčuje nájemci (potahy, mašle, dekorace).

Cena

K ceně pronájmu se připočítává dopravné dle tarifu dopravce (DPD, ČP) v závislosti na hmotnosti či velikosti zásilky, pokud objednávka není vyzvednuta osobně. Dopravné se hradí za každou zásilku zvlášť. Celková cena pronájmu vč. dopravného a kauce je splatná buďto převodem na účet po podpisu smlouvy nebo dobírkou.

Vratná kauce

Současně s úhradou ceny pronájmu a dopravy vyžadujeme úhradu vratné kauce ve výši 50 % z celkové ceny pronájmu. Kauce se hradí společně s cenou za pronájem. Tato kauce je vratná po navrácení a kontrole předmětu nájmu. Kontrola vrácených potahů a dekorací probíhá dle vytíženosti 1 až maximálně 3 týdny. Kauci tedy odesíláme zpět na bankovní účet nájemce nejpozději do 3 týdnů od vrácení dekorací.

Obdržení potahů/dekorací

Pokud není smlouvou sjednáno jinak, zasíláme rezervované potahy/dekorace vždy ve středu v týdnu konání svatby či akce prostřednictvím přepravní společnosti DPD nebo je možné si ve čtvrtek vyzvednout objednávku osobně.

Potahy/dekorace obdržíte do 1, max. 2 dnů po odeslání. Neručíme za perfektní vyžehlení potahů s ohledem na přepravu v krabici.

Nájemce se zavazuje zásilku převzít. V případě, že nájemce odmítne zásilku od přepravní společnosti převzít, účtuje se mu 80% půjčovného dle smlouvy o pronájmu a odpovídající částka za poštovné.

Po převzetí zásilky zkontrolujte předmět nájmu, zda je v pořádku, na pozdější reklamace po termínu konání Vaší akce nebude brán zřetel a je bráno za to, že předmět nájmu jste obdrželi v pořádku, nepoškozený a v počtu dle smlouvy o pronájmu. 

 

Pokud si nájemce předmět nájmu přebírá osobně, zkontroluje si jej ihned při převzetí. Převzetím souhlasí, že předmět nájmu byl předán v pořádku dle smlouvy o pronájmu, nepoškozen a v počtu dle smlouvy o pronájmu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vrácení potahů/dekorací

Potahy a dekorace je nutno vrátit rozvázanénevyprané, suché a bez závad osobně nebo předáním dopravci nejbližší pondělí po dni konání akce (pokud není smlouvou stanoveno jinak, odeslat nejpozději do 10.00 hod balíkem do ruky s SMS avízem). Potahy/dekorace musíme obdržet do 48 hodin, není-li smlouvou stanoveno jinak. Náklady na vrácení předmětů pronájmu nese zákazník. Pokud obdržíme předmět nájmu poškozen či znečištěn natolik, že jej nebude možné dále používat, nebo jej neobdržíme vůbec, účtujeme za poškození či zcizení poplatky dle sazeb na stránce Důležité upozornění. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, je sjednána smluvní pokuta ve výši 10% z dohodnutého nájemného za každý den prodlení až do zaplacení.

Veškeré pokuty a náhrady za škody mohou být vymáhány, pokud vratná kauce nepokryje tuto škodu a nájemce neuhradí zbytek škody, kterou způsobil.

Půjčovné za nepoužité potahy se nevrací.